TURKISH REPUBLIC STAMPS CROSS REFERENCE  LIST                               by: Yannis Stantzopoulos.  **  *
Yanstan   Scott Michel Yvert Pulko Pulhan 1975 Burak 1991 Stanley Gibbons Isfila  2007 Values Colour Perf./ REF # Yanstan Details  MINT NEVER HINGED EURO  MINT HINGED EURO  USED EURO
                    1923-1926 1st. Crescent star issue.      
1051
605 807 668 937 919 919 974 1109 10 para grey 13 1/2        
1052
606 808 669 938 920 920 975 1110 20 para olveyellow 13 1/2        
1053
607 809 670 939 921 921 976 1111 1 kurush purple 13 1/2        
1054
608 810 671 940-1 922 922 977 1112 1 1/2 kurush yellowgreen 13 1/2        
1055
609a 811 672 942-3 923 923 978 1113 2 kurush emerald 13 1/2        
1056
610 812 673 944 924 924 979 1114 3 kurush light brown 13 1/2        
1057
611 813 674 945 925 925 980 1115 3 3/4 kurush beige 13 1/2        
1058
612 814 675 946 926 926 981 1116 4 1/2 kurush carmin 13 1/2        
1059
613 815 676 947 927 927 982 1117 5 kurush violet 13 1/2 BIG 5      
1060
613a 816   948 928 928 983 1118 5 kurush light violet 13 1/2 SMALL 5      
1061
614 817 677 949 929 929 984 1119 7 1/2 kurush indigo 13 1/2        
1062
615 818 678 950 930 930 985 1120 10 kurush greenblue 13 1/2        
1063
616 819 679 951 931 931 986 1121 11 1/4 kurush pink 13 1/2        
1064
617 820 680 952 932 932 987 1122 15 kurus brown 13 1/2        
1065
618 821 681 953 933 933 988 1123 18 3/4 kurush slate 13 1/2        
1066
619 822 682 954 934 934 989 1124 22 1/2 kurush orange 13 1/2        
1067
620 823 683 955 935 935 990 1125 25 kurush sepia 13 1/2        
1068
621 824 684 956 936 936 991 1126 50 kurush grey 13 1/2                           400,00 €                   90,00 €           4,00 €
1069
622 825 685 957 937 937 992 1127 100 kurush purple 13 1/2                           800,00 €                 175,00 €        10,00 €
1070
624 826 686 958 938 938 993 1128 500 kurush emerald 13 1/2                        3.300,00 €                 800,00 €      200,00 €
No. 1081 1092   set of 20 stamps                      6.600,00 €              1.600,00 €      320,00 €