ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Fund for supplementary insurance of workers technicians & carpenters in construction works .
Under continuous construction .Last update 9/6/2017
1 1950
Reference Image  No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
     
 
  ΔΡΧ. 10.000 Red
  ΔΡΧ. 500 Blue   ΔΡΧ. 20.000 Pink
        ΔΡΧ. 30.000 Blue
        ΔΡΧ. 30.000 Brown
  ΔΡΧ. 1.000 Green      
           
  ΔΡΧ. 2.000 Purple      
           
           
  ΔΡΧ. 5.000 orange        
See all
2 1960
Reference Image  No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
  Δρ. 1 Blue
 
  Δρ. 20 Blue
  Δρ. 2 Green   Δρ. 30 Yellow
  Δρ. 3 Violet   Δρ. 40 Purple
  Δρ. 4 Yellow   Δρ. 50 Green
  Δρ. 5 Red   Δρ. 60 Red
  Δρ. 6 Pink   Δρ. 70 Pink
  Δρ. 7 Blue   Δρ. 80 Orange
  Δρ. 8 Brown   Δρ. 90 Grey
  Δρ. 9 Orange   Δρ. 100 Brown
  Δρ. 10 Brown     Δρ. 200 Green
  See all
3 1965
Reference Image   No. Values Colour Reference Image   No. Values Colour
 
  Δρ. 1  
 
  Δρ. 20  
  Δρ. 2       Δρ. 30 Yellow
  Δρ. 3       Δρ. 40 Purple
  Δρ. 4       Δρ. 50 Green
  Δρ. 5 Red     Δρ. 60 Red
  Δρ. 6       Δρ. 70 Pink
  Δρ. 7       Δρ. 80 Orange
  Δρ. 8       Δρ. 90  
  Δρ. 9       Δρ. 100 Brown
  Δρ. 10       Δρ. 200 Green
See all
4 1978
Reference Image  No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image  No. Values Colour
 
  Δρ. 1 Ultramarine
 
  Δρ. 20 Blue
 
  Δρ. 200 Green
                  Δρ. 300 Ultramarine
          Δρ. 40 Red brown     Δρ. 400 Red brown
          Δρ. 50 Green     Δρ. 500 Orange
                     
    Δρ. 6 Red           Δρ. 700 Blue
                  Δρ. 800 Brown
                  Δρ. 900 Orange
          Δρ. 100 Brown        
    Δρ. 10 Brown                
See all
___________________