ΧΑΡΤΟΣΗΜΟN (Χαρτή / Χαρτό = Paper  ,  Σήμα / Σήμο = Mark)
Paper work duty stamps.
REVENUE
Under continuous construction .Last update 30/6/2017
* 1881  Royal shield of house inscribed
"ΙΣΧΥΣ ΜΟΥ  Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ " = My power is the love of my people.
Reference Image No. Values Colour
 
     
 
       
         
    ΛΕΠ. 10 ΔΕΚΑ Pink black  
    ΛΕΠΤ. 50 ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ Pink black  
    ΔΡ. 1  ΜΙΑΣ Pink blue  
    ΔΡ. 2  ΔΥΟ Pink blue  
    ΔΡ. 3  ΤΡΙΩΝ Pink blue  
    ΔΡ. 5  ΠΕΝΤΕ Pink blue  
    ΔΡ. 6 ΕΞ Pink blue  
               
* Perforation varieties exist.
*  1892  Royal shield of house 
Reference Image No. Values Colour
 
     
 
  ΛΕΠ. 10 ΔΕΚΑ Pink black  
         
    ΔΡ. 1  ΜΙΑΣ Pink blue  
    ΔΡ. 2  ΔΥΟ Pink blue  
    ΔΡ. 3  ΤΡΙΩΝ Pink blue  
    ΔΡ. 4  ΤΕΣΣΑΡΩΝ Pink blue  
    ΔΡ. 5  ΠΕΝΤΕ Pink blue  
    ΔΡ. 7  ΕΠΤΑ Pink blue  
    ΔΡ.10 ΔΕΚΑ Pink blue  
               
* Perforation varieties exist.
1892  Royal shield of house   new colour
Reference Image No. Values Colour        
 
         
           
           
    ΔΡ. 5  ΠΕΝΤΕ Green blue    
           
           
           
           
           
               
* 1895  Royal shield of house 
Reference Image No. Values Colour
 
 
 
  ΛΕΠ. 10 ΔΕΚΑ Orange black    
    ΛΕΠΤ. 50 ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ Orange black    
           
    ΔΡ. 5  ΠΕΝΤΕ Green blue    
           
           
           
           
           
               
* Perforation varieties exist.
1898  Royal shield of house.  
Δ.Ο.Ε. Διεθνής Οικονομικη Επιτήρηση ( International Financial Supervision)
Reference Image No. Values Colour
 
 
 
  ΛΕΠ. 10 ΔΕΚΑ Orange black    
    ΛΕΠΤ. 50 ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ Orange black    
    ΔΡ. 1  ΜΙΑΣ Orange blue    
    ΔΡ. 2  ΔΥΟ Orange blue    
           
           
           
           
           
               
1898  Royal shield of house.  
Δ.Ο.Ε. Διεθνής Οικονομικη Επιτήρηση ( International Financial Supervision)
Reference Image No. Values Colour    
 
  ΛΕΠ. 10 ΔΕΚΑ Orange black
 
 
    ΛΕΠΤ. 50 ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ Orange black    
    ΔΡ. 1  ΜΙΑΣ Orange blue    
    ΔΡ. 2  ΔΥΟ Orange blue    
           
    ΔΡ. 5  ΠΕΝΤΕ Orange blue    
    ΔΡ. 6 ΕΞ Orange blue    
           
           
               
1911  Royal shield of house.  
Δ.Ο.Ε. Replaced by the date  .
Reference Image No. Values Colour
 
 
 
         
           
           
           
    ΔΡ. 2  ΔΥΟ Green  blue    
    ΔΡ.15 ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ Green  blue    
           
           
           
               
Perforation varieties exist.
1924  Royal shield of house.  
Δ.Ο.Ε. Replaced by the date  .
Reference Image No. Values Colour
 
 
 
         
           
           
           
    ΔΡ. 20 ΕΕΙΚΟΣΙ Green  blue    
    ΔΡ.50 ΠΕΝΗΙΚΟΝΤΑ Green  blue    
           
           
           
               
Other  use of the same design stamps on Educational revenues
___________________