ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΕΝΣΗΜΟΝ
Hellenic Kingdom City police fees revenue
Under continuous construction .Last update 18/6/2017
Royal city police badge.
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
         
         
  ΔΡΧ. 1000 ΔΡΧ. Turquoise    
         
         
         
             
Royal city police badge. Numerals in frame.
Reference Image  No. Values Colour
 
 
     
   ΔΡΧ. 2  ΔΡΧ. Pink
   ΔΡΧ. 2  ΔΡΧ.Imprint Carmine
   ΔΡΧ. 2,000  ΔΡΧ. Blue
   ΔΡΧ. 10,000  ΔΡΧ. Purple
     
     
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Hellenic Republic city police badge.  
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
           
           
     ΔΡΧ. 2  ΔΡΧ. Pink    
           
           
           
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  ΕΝΣΗΜΟ /Greek police revenue  (Big format)
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
         
         
  20 ΔΡΑΧΜΕΣ Pink    
         
         
         
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  ΕΝΣΗΜΟ /Greek police revenue 
Reference Image  No. Values Colour
 
 
     
     
     
  30 ΔΡΑΧΜΕΣ Blue
  50 ΔΡΑΧΜΕΣ Red
     
  5000 ΔΡΑΧΜΕΣ Orange
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  ΕΝΣΗΜΟ /Greek police revenue
 Values in Euro and Eurocents
Reference Image  No. Values Colour
 
 
     
       
    15 ΛΕΠΤΑ EUROCENT Blue
    23 ΛΕΠΤΑ EUROCENT Red
    44 ΛΕΠΤΑ EUROCENT Brown
       
    3 ΕΥΡΩ EURO Grey
       
________________