ΕΛΛΗNΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΕΝΣΗΜΟΝ  ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Royal Hellenic Gendarmerie police fees revenues.
Under continuous construction .Last update 18/6/2017
Royal shield  with initials in cross
Reference Image  No. Values Colour
 
 
     
  ΔΡ.300 Orange
  ΔΡ.500 Green
  1000 ΔΡΑΧ. carmine
  2000 ΔΡΑΧ. Violet
  3000 ΔΡΑΧ. Yellow
  5000 ΔΡΑΧ. Brown
     
     
     
Royal shield  with initials in cross.Numerals in 4 corners.
Reference Image  No. Values Colour
 
 
     
   ΔΡΑΧ. 1 carmine
   ΔΡΑΧ. 2 Violet
  ΔΡΑΧ. 3 Yellow
   ΔΡΑΧ. 5 Brown
     
     
     
Reference Image  No. Values Colour
 
 
     
   ΔΡΑΧ. 1 carmine
  ΔΡΑΧ. 3 Orange
   ΔΡΑΧ. 5 Brown
   ΔΡΑΧ. 10 Red
   ΔΡΑΧ.30 Orange
     
     
_______________