ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Lawyers pension fund )
ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΑΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
(Providence fund for unsalaried Bailiffs)
Providence fund for unsalaried Bailiffs
Reference Image No. Values Colour        
 
         
           
    ΔΡΧ. 5 ΔΡΧ. Lilac brown    
           
           
           
           
           
           
               
Providence fund for unsalaried Bailiffs (Second edition)
Reference Image No. Values Colour
 
     
 
         
           
           
    ΔΡΧ. 150  ΔΡΧ. Yelow green    
           
           
    ΔΡΧ. 1500 ΔΡΧ. Green red    
           
           
               
Providence fund for unsalaried Bailiffs (Fourth edition)
Reference Image No. Values Colour        
 
         
           
           
    ΔΡΧ. 2,50  ΔΡΧ. Pink brown    
           
           
           
           
           
               
Providence fund for unsalaried Bailiffs (Surcharged overprints)
Reference Image No. Values Colour
 
     
 
         
           
           
    ΔΡΧ. 150 / 5  ΔΡΧ. Lilac brown    
    ΔΡΧ. 400 / 5  ΔΡΧ. Lilac brown    
    ΔΡΧ. 600 / 150  ΔΡΧ. Brown pink    
           
           
           
               
( Τ.Π.Α.Δ.Κ.) ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΑΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
Providence fund for unsalaried Bailiffs (Rouletted horizontally)
Reference Image No. Values Colour    
 
         
           
           
    ΔΡΧ. 500 Blue    
           
           
           
           
           
               
Providence fund for unsalaried Bailiffs (Surcharged overprints)
Reference Image No. Values Colour        
 
         
           
           
    Δρχ. 1000 / ΔΡΧ. 200 Red    
           
           
           
           
           
               
( Τ.Π.Α.Δ.Κ.) Providence fund for unsalaried Bailiffs  1st. Edition
Reference Image No. Values Colour
 
     
 
         
           
           
           
    Δρ. 1 Blue    
    Δρ. 2 Blue    
    Δρ. 2,50 Magenta    
           
           
               
( Τ.Π.Δ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΜΕΛΙΤΩΝ
Providence fund for  Bailiffs  1st. Edition Perf. all sides
Reference Image No. Values Colour
 
     
 
         
           
           
           
    ΔΡΧ.  16 Green    
           
    ΔΡΧ.  16 Red    
           
           
               
Providence fund for Bailiffs  Perf. all sides
Reference Image No. Values Colour        
 
         
           
           
           
    ΔΡΧ.38 Green    
           
           
           
           
               
Providence fund for  Bailiffs 3 rd. Edition 
Reference Image No. Values Colour        
 
         
           
           
           
    ΔΡΧ 4 Magenta Pink    
           
           
           
           
               
Providence fund for  Bailiffs  ΣΤ 6th. Edition 
Reference Image No. Values Colour        
 
         
           
           
           
    ΔΡ  4 Blue  turquise    
           
           
           
           
               
Providence fund for  Bailiffs  Perf. all sides
Reference Image No. Values Colour        
 
         
           
           
           
    50 ΔΡΧ.50 Green    
           
           
           
           
               
Providence fund for  Bailiffs
Reference Image No. Values Colour
 
 
 
 
 
         
           
    60 ΔΡΧ.60 Brown pink    
           
    120 ΔΡΧ.120 Green-blue    
           
           
           
           
               
Providence fund for  Bailiffs  Perf. all sides
Reference Image No. Values Colour        
 
         
           
           
           
    40 ΔΡΧ.40 Wine red pink    
           
           
           
               
Providence fund for  bailiffs  Euro values
Reference Image No. Values Colour
 
     
 
         
    0,18  Euro Salmon    
    0,20  Euro Blue    
           
    0,25 Euro Red pink    
           
           
           
           
               
(E.T.A.A.) ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Unified  fund for  independent  free lancers
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΙΤΩΝ  Section for Bailiffs
Reference Image No. Values Colour
 
     
 
         
           
           
    0,20 Euro Blue    
           
    0,25 Euro Red    
           
           
           
               
 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Lawyers fund )
 ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΙΤΩΝ (Δ.Ε.)  Bailiffs 1st. Edition (A' ΕΚΔΟΣΗ)
Reference Image No. Values Colour
 
     
 
         
    ΔΡΧ. 4 Green beige    
    ΔΡΧ. 5 Carmine    
    ΔΡΧ. 8 Brown grey    
    ΔΡΧ 12 Salmon    
    ΔΡΧ. 24 Ochre    
    ΔΡΧ .30 Light gree    
    ΔΡΧ. 120 Ochre brown    
    ΔΡΧ. 200 Pink beige    
               
 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Lawyers fund )
 ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΙΤΩΝ (Δ.Ε.)  Bailiffs 2nd. Edition (B' ΕΚΔΟΣΗ)
Reference Image No. Values Colour
 
     
 
         
    ΔΡΧ.  12 Brown beige    
           
    ΔΡΧ. 20 Emerald beige    
           
           
           
           
           
               
 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Lawyers fund )
 ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΙΤΩΝ (Δ.Ε.)   Bailiffs 3rd. Edition (Γ' ΕΚΔΟΣΗ)
Reference Image No. Values Colour
 
     
 
         
    ΔΡΧ.  24 Ochra brown    
           
    ΔΡΧ.60 Brown beige    
           
           
           
           
           
               
 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Lawyers fund )
 ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΙΤΩΝ (Δ.Ε.)   Bailiffs 4th. Edition d' ΕΚΔΟΣΗ)
Reference Image No. Values Colour
 
     
           
    ΔΡΧ.  60 Ochra brown    
           
    ΔΡΧ. 60 Brown beige    
           
           
           
           
           
               
 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Lawyers fund )
 ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΙΤΩΝ  (Δ.Ε.)  Bailiffs 6th. Edition (ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΙΣ)
Reference Image No. Values Colour
 
     
 
         
    ΔΡΧ.  2,50 Olive    
           
    ΔΡΧ.6 Brown beige    
           
           
           
           
           
               
 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Lawyers fund )
 ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΙΤΩΝ  (Δ.Ε.)  Bailiffs
Reference Image No. Values Colour        
 
         
           
           
           
    ΔΡΧ.  8 ΟΝ ΔΡΑΧ. 5 Carmine    
           
           
           
           
               
 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Lawyers fund )
 ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΙΤΩΝ   Bailiffs 1st. Edition  in Euro.
Reference Image No. Values Colour
 
     
 
         
           
           
    0,15 Euro Olive yellow    
           
    0,30 Euro Red    
           
           
           
               
_______________