ΘΕΜΗΣ ( Justice ) overprints on postal stamps
 1901 Flying Mercury post stamps.
Black overprint , sans-serif  ΘΕΜΙΣ .
Reference Image No. Values Colour
 
 
 
         
           
    10 ΛΕΠΤΑ Carmine    
    20 ΛΕΠΤΑ Lilac    
    20 ΛΕΠΤΑ Carmine    
    25 ΛΕΠΤΑ Blue    
    50 ΛΕΠΤΑ Brown    
           
           
               
 1901 Flying Mercury post stamps.
Black or red overprint , serif  《 ΘΕΜΙΣ 》
Reference Image No. Values Colour    
 
         
    1 ΔΡΑΧΜΗ Black
 
 
    2 ΔΡΑΧΜΑΙ Bronze    
    2 ΔΡΑΧΜΑΙ Bronze    
    3 ΔΡΑΧΜΑΙ Blue    
    5 ΔΡΑΧΜΑΙ Olive    
           
           
           
               
 1901 Flying Mercury post stamps.
Black or red overprint , sans serif  ΘΕΜΙΣ with surcharge
Reference Image No. Values Colour
 
     
 
         
           
    Λεπτά 10   / 1 ΛΕΠΤΟΝ Brown    
           
           
    Λεπτά 25   / 2 ΛΕΠΤΑ Grey    
           
           
           
               
 1906 Athens Olmpics post stamps.
Black overprint , sans serif  ΘΕΜΙΣ .
Reference Image No. Values Colour        
           
           
         
  2 ΔΡΑΧΜΑΙ Rose    
         
         
         
         
           
               
1910 Over Greek administration revenue stamps  "Victory" type.
Black overprint , serif  ΘΕΜΙΣ .
Reference Image No. Values Colour        
 
     
 
 
           
           
           
    ΘΕΜΙΣ ΔΡΑΧΜΗ Μ Ι Α  on 2 ΔΡΑΧΜΑΙ Blue red    
           
    ΘΕΜΙΣ Δραχ. 2  《 δύο 》 on 3 ΔΡΑΧΜΩΝ Blue red    
           
           
               
………………..