ΚΙΝΗΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΑ
Following the fırst revenues embossed on paper , the revenues in form of a stamp were the mobile=(KINHTON) over =(ΕΠΙ) sign= (ΣHMA) .
Δ.Ο.Ε. = ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ(= INTERNATIONAL ECONOMIC SUPERVISION)
Under contunous construction .Last update 15/6/2017
1 KINGDOM OF GREECE  - ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Δ.Ο.Ε)
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
     
 
  ΔΡ.  3 ΤΡΙΩΝ Lıght brown
 
  NO VALUE ASH
  ΛΕΠ. 10 ΔΕΚΑ Blue black   ΔΡ. 4  ΤΕΣΣΑΡΩΝ Orange  
 
 
  ΛΕΠ. 20 ΕΙΚΟΣΙ Yellow   ΔΡ. 5 ΠΕΝΤΕ Cherry      
  ΛΕΠ. 50   ΠΕΝΤΙΚΟΝΤΑ Grey red            
  ΔΡ. 1 ΜΙΑΣ Brown            
  ΔΡ. 1 ΜΙΑΣ Dark Brown            
                 
        ΔΡ.10  ΔΕΚΑ Brown      
  ΔΡ. 2  ΔΥΟ Pınk   ΔΡ. 20 ΕΙΚΟΣΙ Grey      
                 
See all
2 KINGDOM OF GREECE  - ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Δ.Ο.Ε)
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
     
 
     
 
     
  ΛΕΠ. 10 ΔΕΚΑ Lime            
  ΛΕΠ. 20 EIKOΣI Lime   ΔΡ. 9 ENNEA Lime      
  ΛΕΠ. 50   ΠΕΝΤΙΚΟΝΤΑ Lime   ΔΡ. 10 ΔΕΚΑ Lime      
  ΔΡ. 1 ΜΙΑΣ Lime            
  ΔΡ. 2  ΔΥΟ Lime            
  ΔΡ.  3 ΤΡΙΩΝ Lime            
  ΔΡ. 4  ΤΕΣΣΑΡΩΝ Lime            
  ΔΡ. 5  ΠΕΝΤΕ              
                 
See all
3 KINGDOM OF GREECE  - ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Small at left  Δ.Ο.Ε)
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
     
 
     
 
    Violet
                 
  ΛΕΠ. 20 EIKOΣI Green   ΔΡ. 1 ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΙΣΣΕΙΑΣ Green      
  ΛΕΠ. 80   ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ Green            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
See all
4 REPUBLIC OF GREECE - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ( Δ.Ο.Ε. at center)
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image   No. Values Colour
 
  ΛΕΠ. 10 ΔΕΚΑ Grey-Green
 
  ΔΡ. 5 ΠΕΝΤΕ Grey-Green
 
  ΔΡ.100 ΕΚΑΤΟΝ Grey-Green
  ΛΕΠ. 20 EIKOΣI Grey-Green   ΔΡ. 6 ΕΞ Grey-Green   ΔΡ.150 ΕΚΑΤΟΝΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ Grey-Green
  ΛΕΠ. 50   ΠΕΝΤΙΚΟΝΤΑ Grey-Green   ΔΡ.8  ΟΚΤΩ Grey-Green   ΔΡ.200 ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ Grey-Green
        ΔΡ. 9 ENNEA Grey-Green      
  ΛΕΠ. 80   ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ Grey-Green   ΔΡ. 10 ΔΕΚΑ Grey-Green   ΔΡ.400 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ Grey-Green
        ΔΡ.30 ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ Grey-Green   ΔΡ.600  ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ Grey-Green
  ΔΡ. 1.80  ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ Grey-Green            
        ΔΡ.80 ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ Grey-Green      
  ΔΡ.2.50 ΔΥΟ ΚΑΙ ΗΜΙΣΕΙΑΣ Grey-Green            
  ΔΡ 4  ΤΕΣΣΑΡΩΝ Grey-Green            
See all
4A REPUBLIC OF GREECE - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ( Δ.Ο.Ε. at center) BIG LETTERS
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
            ΔΡ. 5 ΠΕΝΤΕ Grey-Green        
  ΔΡ. 1 ΜΙΑΣ Grey-Green
  ΔΡ. 10 ΔΕΚΑ Grey-Green
 
 
 
  ΔΡ. 2 ΔΥΟ Grey-Green   ΔΡ.50 ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ Grey-Green      
  ΔΡ. 3 ΤΡΩΝ Grey-Green            
  ΔΡ.4 ΤΕΣΣΑΡΩΝ Grey-Green            
  ΔΡ.4.50 ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΣΕΙΑΣ Grey-Green   ΔΡ.100 ΕΚΑΤΟΝ Grey-Green      
                 
                       
See all
5 REPUBLIC OF GREECE - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ( Δ.Ο.Ε. at center) With additional tax
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
                       
     
     
     
  ΔΡ. 3 ΤΡΙΩΝ +90 Lepta Grey-Green   ΔΡ.5 ΠΕΝΤΕ + 1,50 DR. Grey-Green      
                 
              ΔΡ.1000 ΧΙΛΙΩΝ + ΔΡ.300  
                 
                 
                 
                   
                       
See all
6 Overprint in black "ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ".  KINGDOM OF GREECE -   ( Δ.Ο.Ε. at center) 
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
                       
     
     
     
  ΔΡ. 30 ΤΡΙΑΝΤΑ Grey-Green   ΔΡ.50 ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ Grey-Green      
              ΔΡ.100 ΕΚΑΤΤΟ Grey-Green
                 
                 
                 
                 
                   
                       
See all
7 Kingdom of Greece coat of Arms   ( Δ.Ο.Ε. at bottom) 
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
20 20 ΔΡΑΧΜΑΙ Green
 
     
2     30 30 ΔΡΑΧΜΑΙ Green   250 ΔΡΑΧΜΑΙ Green
3     40       301 ΔΡΑΧΜΑΙ Green
4     50 50 ΔΡΑΧΜΑΙ Green   500 ΔΡΑΧΜΑΙ Green
5 5 ΔΡΑΧΜΑΙ Green 60 60 ΔΡΑΧΜΑΙ Green   600 ΔΡΑΧΜΑΙ Green
6     70          
7     80       1000 ΔΡΑΧΜΑΙ Green
8     90       1200  ΔΡΑΧΜΑΙ Green
9     100          
10 10 ΔΡΑΧΜΑΙ Green   150 ΔΡΑΧΜΑΙ Green   1500 ΔΡΑΧΜΑΙ  
See all
8 Kingdom of Greece coat of Arms   ( Δ.Ο.Ε. at bottom)  Tax added
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1 1 ΔΡΑΧΜΗ + ΔΡ. 0,30  
 
     
 
     
2                
3 3 ΔΡΑΧΜΗ + ΔΡ. 0,90              
4                
5 5 ΔΡΑΧΜΑΙ  + 1,50     10 ΔΡΑΧΜΑΙ + 3        
6                
7                
8                
9                
10                
See all
9 Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. at bottom) New big values Red overprint.Additional tax is  deleted.
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1 ΔΡΧ. 3 ΤΡΕΙΣ / 5  ΔΡΑΧΜΑΙ +1,50 Dark blue
 
     
 
     
2 ΔΡΧ. 5 ΠΕΝΤΕ / 6 ΔΡΑΧΜΑΙ +1,80 Dark blue            
3 ΔΡΧ. 8 ΟΚΤΩ/ 10 ΔΡΑΧΜΑΙ +3 Dark blue            
4       ΔΡΧ.15 ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ/50 ΔΡΑΧΜΑΙ  +15 Dark blue   ΔΡΧ.80 ΟΓΔΟΝΤΑ/100 ΔΡΑΧΜΑΙ +30 Dark blue
5                
6                
7                
8                
9                
10                
See all
9A Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. at bottom) New big values Red overprint.Added tax deleted.
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1 ΔΡΧ. 1 MIA / 0,50 ΔΡΑΧΜHΣ+0,20  
 
  ΔΡΧ. 30 ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ / 40 ΔΡΑΧΜΑΙ +12  
 
  ΔΡΧ. 500 ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΙ / 600 ΔΡΑΧΜΑΙ +180  
2                
3 ΔΡΧ. 1 MIA / 2 ΔΡΑΧΜΑΙ +0,60 Blue   ΔΡΧ. 60 ΕΞΗΚΟΝΤΑ / 70 ΔΡΑΧΜΑΙ +21     ΔΡΧ. 00 ΕΞΑΚΟΣΙΑΙ / 700 ΔΡΑΧΜΑΙ +210  
4            
 
 
5 ΔΡΧ. 1 ΜΙΑ /3 ΔΡΑΧΜΑΙ+0,90 Blue   ΔΡΧ. 100 ΕΚΑΤΟΝ / 150 ΔΡΑΧΜΑΙ +45        
6 ΔΡΧ. 3 ΤΡΕΙΣ  /4 ΔΡΑΧΜΑΙ+1,20     ΔΡΧ. 200 ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΙΚΟΝΤΑ / 200 ΔΡΑΧΜΑΙ +60        
7 ΔΡΧ. 10 ΔΕΚΑ / 20 ΔΡΑΧΜΑΙ+6              
8 ΔΡΧ. 15  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ / 70  ΔΡΑΧΜΑΙ +15     ΔΡΧ. 250 ΔΙΑΚΟΣΙΑΙ ΠΕΝΤΙΚΟΝΤΑ / 300 ΔΡΑΧΜΑΙ +90        
9              
10                
See all
10 GREEK STATE .  Small Δ.Ο.Ε. Over values
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
     
 
     
2                
3                
4                
5 5.000 ΔΡΑΧΜΑΙ Pink   50.000 ΔΡΑΧΜΑΙ Green   100.000 ΔΡΑΧΜΑΙ Green
6                
7 25,000 ΔΡΑΧΜΑΙ Pink            
8                
9                
10                
See all
11 Kingdom of Greece coat of Arms   ( Δ.Ο.Ε. at bottom)  Overprinted new values (Billions) in red.
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
     
 
     
2                
3                
4                
5 ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΥΟ ΔΙΣ./ 3 ΔΡΑΧΜΑΙ Green   ΔΡΑΧΜΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΔΙΣ. / 3 ΔΡΑΧΜΑΙ Green   ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΕΚΑ ΔΙΣ.  / 3 ΔΡΑΧΜΑΙ Green
6                
7                
8                
9                
10                
See all
12 Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. at bottom)  Overprinted 100 ΔΡΑΧΜΑΙ in red.
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
     
 
     
2                
3                
4                
5 ΔΡΑΧΜΑΙ EKATON 100/ 3 ΔΡΑΧΜΑΙ Green   ΔΡΑΧΜΑΙ EKATON 100/ 8 ΔΡΑΧΜΑΙ Green   ΔΡΑΧΜΑΙ EKATON 100/ 20 ΔΡΑΧΜΑΙ Green
6                
7                
8                
9                
10                
13 Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. at bottom)  Overprinted 100 ΔΡΑΧΜΑΙ in red.With additional tax.
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1                    
2                
3                
4                
5 ΔΡΑΧΜΑΙ EKATON 100/ 10 ΔΡΑΧΜΑΙ + ΔΡ. 3 Green         ΔΡΑΧΜΑΙ EKATON 100/ 20 ΔΡΑΧΜΑΙ Green
6                
7                
8                
9                
10                
                       
14 Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. is removed) 
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
     
 
  500 ΔΡΑΧΜΑΙ Brown
2                
3                
4                
5 5 ΔΡΑΧΜΑΙ Brown   50 ΔΡΑΧΜΑΙ Brown   1000 ΔΡΑΧΜΑΙ Small numbers Brown
6                
7 10  ΔΡΑΧΜΑΙ Brown            
8                
9       100 ΔΡΑΧΜΑΙ Brown      
10 25 ΔΡΑΧΜΑΙ Brown            
See all
15 Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. is removed)  Decimal point is added
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
     
 
     
2                
3                
4                
5 3,000 ΔΡΑΧΜΑΙ Brown   5.000 ΔΡΑΧΜΑΙ BIG numerals Blue   5.000 ΔΡΑΧΜΑΙ Small numerals Blue
6                
7                
8                
9                
10                
16 Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. is removed)  New colours
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
     
 
     
2                
3 50 ΛΕΠΤΑ Red brown            
4       10 ΔΡΑΧΜΑΙ orange   500 ΔΡΑΧΜΑΙ Red brown
5                
6             1500 ΔΡΑΧΜΑΙ Green grey
7                
8                
9                
10                
17 Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. is removed)  Decimal point is added
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
     
 
     
2                
3                
4                
5 1.000 ΔΡΑΧΜΑΙ OLIVE   3.000 ΔΡΑΧΜΑΙ Ultramarine   10.000 ΔΡΑΧΜΑΙ Red orange
6                
7                
8                
9                
10                
18 Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. is removed)  Overprinted 100 ΔΡΑΧΜΑΙ in black.
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
             
2                
3                
4 ΔΡΑΧΜΑΙ EKATON 100/ 1 ΔΡΑΧΜΗ              
5       ΔΡΑΧΜΑΙ EKATON 100/ 3ΔΡΑΧΜΗ        
6                
7                
8                
9                
10                  
Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. is removed)  Narrow letters & decimal points.TYPE   II
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
     
 
     
2                
3 500 ΔΡΑΧΜΑΙ Brown            
4       3.000 ΔΡΑΧΜΑΙ Brown      
5 1.000 ΔΡΑΧΜΑΙ Brown            
6 1.000 ΔΡΑΧΜΑΙ Olive   5.000 ΔΡΑΧΜΑΙ Blue      
7                
8 1.500 ΔΡΑΧΜΑΙ Brown            
9                
10                
See all
20 Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. is removed) Left upper corner perforated diagonally
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
     
 
     
  2                  
  3                  
  4                  
  5 1 ΔΡΑΧΜΗ Olive     3 ΔΡΑΧΜΑΙ Blue   25 ΔΡΑΧΜΑΙ Green
  6                  
  7                  
  8         5 ΔΡΑΧΜΑΙ Blue      
  9                  
  10                    
See all
21 Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. is removed) Lower right corner perforated diagonally
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
  1                    
  2                  
  3                  
  4                  
  5                  
  6                  
  7                  
  8                  
  9                  
  10                    
22 Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. is removed) Lower right corner perforated diagonally
Additional tax 10 % for  OGA & others.
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
           
2 ΔΡΧ.1 + 10% ΟΓΑ κτλ. Green            
3                
4                
5 ΔΡΧ.10 + 10% ΟΓΑ κτλ. Orange            
6                
7                
8                
9                
10                  
23 Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. is removed) Lower right corner perforated diagonally
Additional tax 20 % for  OGA & others.
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
     
     
2                
3                
4 ΛΕΠΤ. 50 +20% ΟΓΑ κτλ.           ΔΡΧ. 25 +20% ΟΓΑ κτλ.  
5                
6 ΔΡΧ. 1 +20% ΟΓΑ κτλ. Olive   ΔΡΧ.5+20% ΟΓΑ κτλ.        
7             ΔΡΧ. 50 +20% ΟΓΑ κτλ.  
8                
9 ΔΡΧ. 3 +20% ΟΓΑ κτλ. Ultramarine            
10                
See all
23A Kingdom of Greece coat of Arms ( Δ.Ο.Ε. is removed) Lower right corner perforated diagonally
Additional tax 20 % for  OGA & others.TYPE II
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
     
     
2                
3                
4 ΛΕΠΤ. 50 +20% ΟΓΑ κτλ. Rose         ΔΡΧ. 25 +20% ΟΓΑ κτλ.  
5       ΔΡΧ. 5 +20% ΟΓΑ κτλ. Blue green      
6                
7             ΔΡΧ. 50 +20% ΟΓΑ κτλ.  
8                
9                
10                
See all
24 Greek State  Lower left corner perforated diagonally. Hermes coin design.
Additional tax 20 % for  OGA & others
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1 ΛΕΠΤ. 50 +20% ΟΓΑ κτλ.  
 
           
2               Brown grey
3                
4               Pink
5               Brown red
6                
7 ΔΡΧ. 25 +20% ΟΓΑ κτλ. Green            
8                
9                
10                  
24a Hellenic Republic Lower left corner perforated diagonally. Hermes coin design.
Additional tax 20 % for  OGA & others
Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour Reference Image No. Values Colour
 
1    
 
     
     
2 ΔΡΧ. 3 +20% ΟΓΑ κτλ.     ΔΡΧ.30 +20% ΟΓΑ κτλ. Green   ΔΡΧ.100+20% ΟΓΑ κτλ. Brown grey
3 ΔΡΧ. 5 +20% ΟΓΑ κτλ. Grey blue            
4       ΔΡΧ.50 +20% ΟΓΑ κτλ. Green   ΔΡΧ.200+20% ΟΓΑ κτλ. Pink
5 ΔΡΧ. 10 +20% ΟΓΑ κτλ. Orange yellow   ΔΡΧ.50 +20% ΟΓΑ κτλ. Green blue   ΔΡΧ. 500 +20% ΟΓΑ κτλ. Brown red
6 ΔΡΧ. 20 +20% ΟΓΑ κτλ. Brown            
7                
8                
9                
10                
See all
___________________