Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  TAMEIOΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ.
(Pension for engineers & constructors of public works)
Under continuous construction .Last update 8/6/2017
1961 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Hellenic Kingdom) 
Reference Image  No. Values Colour    
 
         
           
           
           
     ΔΡΧ. 1  + 50% for EMΠ Bistre    
           
           
           
           
               
       
1967 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Hellenic Kingdom) 
Reference Image  No. Values Colour
 
 
 
         
           
     ΔΡΧ. 1  + 50% for EMΠ Orange    
           
     ΔΡΧ. 10  + 50% for EMΠ Rose    
           
     ΔΡΧ. 40  + 50% for EMΠ Blue    
           
           
               
1970 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Hellenic Kingdom) 
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
           
           
    ΔΡΧ. 5 + 50% for  ΕΜΠ Brown    
           
           
           
           
           
               
1972 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Hellenic Kingdom) 
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
           
           
    ΔΡΧ. 20 + 50% for  ΕΜΠ      
           
           
    ΔΡΧ. 40 + 50% for  ΕΜΠ      
           
           
               
1973  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Hellenic Republic
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
           
           
    ΔΡΧ. 40 + 50% for  ΕΜΠ      
           
           
           
           
           
               
1976  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Hellenic Republic
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
           
           
    ΔΡΧ. 5 + 50% for  ΕΜΠ Brown    
           
           
    ΔΡΧ. 40 + 50% for  ΕΜΠ Blue    
           
           
               
1979  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Hellenic Republic
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
           
    ΛΕΠ.60 + 50% for  ΕΜΠ Green    
    ΔΡΧ. 5 + 50% for  ΕΜΠ Brown    
           
           
           
           
           
               
1980  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Hellenic Republic
Reference Image  No. Values Colour        
 
     
 
 
    ΛΕΠ.60 + 50% for  ΕΜΠ Green    
    ΔΡΧ. 5 + 50% for  ΕΜΠ Brown    
           
    ΔΡΧ. 10  + 50% for  ΕΜΠ Red orange    
           
           
    ΔΡΧ. 100 + 50% for  ΕΜΠ Lilac    
           
               
1982  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Hellenic Republic
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
           
           
    ΔΡΧ. 20 + 50% for  ΕΜΠ Grey-green    
           
           
           
           
           
               
1983  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Hellenic Republic
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
           
           
    ΔΡΧ. 5 + 50% for  ΕΜΠ Brown    
           
    ΔΡΧ. 40 + 50% for  ΕΜΠ Blue    
           
           
           
               
1985  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Hellenic Republic
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
           
           
           
    ΔΡΧ. 20 + 50% for  ΕΜΠ Grey-green    
           
           
    ΔΡΧ.100+50% for  ΕΜΠ Violet    
           
               
1987  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Hellenic Republic
Reference Image  No. Values Colour        
 
     
 
 
           
           
    ΔΡΧ. 5 + 50% for  ΕΜΠ Brown    
     ΔΡΧ. 10  + 50% for EMΠ Rose    
           
    ΔΡΧ. 40 + 50% for  ΕΜΠ Blue    
           
    ΔΡΧ.100+50% for  ΕΜΠ Violet    
               
1989  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Hellenic Republic
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
           
           
    ΔΡΧ. 5 + 50% for  ΕΜΠ Brown    
           
           
    ΔΡΧ.100+50% for  ΕΜΠ Violet    
           
           
               
1991  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Hellenic Republic
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
           
           
    ΔΡΧ. 5 + 50% for  ΕΜΠ Sepia    
           
           
           
           
           
               
1992  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Hellenic Republic
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
           
           
    ΔΡΧ.100+50% for  ΕΜΠ Violet    
           
           
           
           
           
               
2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Hellenic Republic
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
           
           
    0,04 incl. ΕΜΠ Carmine    
           
           
    0,44 incl. ΕΜΠ Violet    
           
           
               
2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Hellenic Republic
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
           
           
    0,44 incl. ΕΜΠ Violet    
           
           
           
           
           
               
_______________